Yrkes-NM i blant annet sveisefag arrangeres februar 2022 på Raufoss.

Yrkes-NM i blant annet sveisefag arrangeres februar 2022 på Raufoss.

Yrkes-NM 2022 i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering vil gå av stabelen 15.-17. februar på Raufoss. Påmeldingsfristen for utøvere er 10. desember.

Norsk Industri, i samarbeid med WorldSkills Norway, Læringsfabrikken på Raufoss, Opplæringskontoret for industrifag Innlandet, Nammo og andre samarbeidsparter inviterer til Yrkes-NM 2022 i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering.

Antall deltakere under NM i de ulike fagene vil være:
  • Sveising:  6 deltakere
  • Industrimekaniker: 6 deltakere
  • Automatisering: 4 lag (2-manns lag)
Kvalifisering

Vi håper på stor oppslutning og at mange melder seg som deltaker i Yrkes-NM 2022 i disse nevnte industrifag. Blir det flere deltakere til hvert fag enn det antallet nevnt over, vil det bli arrangert kvalifisering i de ulike fagene i forkant.


Påmeldingslenken vil du finne på denne siden hos Norsk Industri.
 
Aldersgrense

Deltakeren kan ikke være eldre enn fylte 22 år i 2021. Dette fordi det er aldersgrense på 23 år for eventuell deltakelse i Yrkes-VM i 2022. Dette gjelder for sveise- og industrimekanikerfaget. For automatiseringsfaget er aldersgrensen 25 år i 2021, dette fordi det er en aldersgrense på 26 år for eventuelle deltakelse i Yrkes-VM i 2022.

Kostnader og praktiske opplysninger
  • Det er ingen påmeldingsavgift til Yrkes-NM.
  • Utgifter i forbindelse med kvalifiseringene dekkes av hver enkelt deltaker/opplæringskontor og/eller bedrift.
  • Utgifter til reise og opphold under selve Yrkes-NM må dekkes av hver enkelt, opplæringskontor og/eller bedrift. Vi vil komme tilbake til sted for overnatting for deltakerne og andre praktiske opplysninger.
  • Andre tilreisende må selv stå for reise og overnatting under arrangementet.
Hvorfor være med på Yrkes-NM?

Her får dere som deltakere muligheten til å være med på en spennende konkurranse og få vist fram kunnskap i faget deres. Samtidig knytter dere nettverk med andre deltakere og dommere som dere kan få bruk for i fremtiden. For bedriftene blir det et utstillingsvindu som kan brukes i markedsføringsøyemed.

For de som eventuelt blir forespurt om å være med videre til de internasjonale mesterskapene kreves det vilje til mye trening og tilrettelegging både fra bedrift og kandidat. Men samtidig er deltakelse i de internasjonale mesterskapene en stor og verdifull opplevelse.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er automatikk i at vinneren av Yrkes-NM er den som skal representere Norge i de internasjonale konkurransene.

Yrkes-NM og Yrkes-VM i 2022

Grunnet pandemien ble det dessverre ikke mulig for WorldSkills Norway å arrangere Yrkes-NM i 2020 som skulle vært arrangert i oktober. Dette arrangementet er blitt flyttet til uke 39 i 2022 i Kristiansand. Alt av internasjonale konkurranser har også blitt forskjøvet. Det har som konsekvens at Yrkes-VM i 2022 arrangeres allerede 12. – 27. oktober i Shanghai, Kina, kun 2 uker etter  Yrkes-NM.

I samararbeid med meWorldskills Norway ser Norsk Industri på muligheten for å lage et opplegg for å vise frem industrifag under Yrkes-NM i Kristiansand. 

Les mer om Yrkes-NM 2022 i industrifag.