Yrkes-NM i industrifag 26.-28. april

Yrkes-NM i industrifag 26.-28. april.

Yrkes-NM i fagene Industrimekaniker, Sveising og Automatisering arrangeres 26. – 28. april på Læringsfabrikken på Raufoss.

6 deltakere i sveising, 6 deltakere i industrimekaniker og 4 to-manns lag skal konkurrere om NM-titlene.

Elever fra videregående skoler og ungdomsskoler i området er invitert og mellom 400 – 500 elever kommer på besøk.

– Det er stor interesse fra skolene i nærområdet. Her får ungdommen se unge utøvere i praksis arbeid som er gode rollemodeller for fagene. Og også viktig for lærerne når de skal framsnakke yrkesfag og viktigheten av dyktige fagarbeidere som industrien har behov for, sier rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri.

Yrkeskonkurranser er et viktig ledd i rekruttering til yrkesfag

I tillegg til yrkeskonkurransene vil det bli arrangert en minimesse hvor leverandører presenterer produkter og utstyr på en kreativ måte.

– Det er viktig å få vist fram hvordan vi kan jobbe smartere i fremtiden og hvordan ny teknologi vil prege utviklingen i de ulike fagområdene på en måte som fenger ungdommen. Dette blir en møteplass for bedrifter, ungdom, utdanning og innovasjon som skaper en god ramme rundt Yrkes-NM, sier Tone Belsby.

– Sammen skal vi skape liv og røre, og profilere et aktuelt og spennende industrimiljø som attraktivt for neste generasjon.

Yrkes-NM i industrifag arrangeres av Norsk Industri i samarbeid med WorldSkills Norway, Læringsfabrikken på Raufoss, Opplæringskontoret for industrifag Innlandet, Nammo, Opplæringskontoret for mekaniske fag, og andre samarbeidspartnere.

Kontaktperson for Yrkes-NM i industrifag:

Tone Belsby, Rådgiver kompetanse i Norsk Industi

E-post: tone.belsby@norskindustri.no

Mobil: 928 32 709