Norge kan mangle 95.000 fagarbeidere i 2035

Leif Jonassen og Helge Ødegård Hovland fra Agder fylkeskommune er rådgivere og ansvarlige for utdanningsmessen som arrangeres sammen med Yrkes-NM 2022.

I 2035 kan Norge mangle så mange som 90.000 fagarbeidere. Det er et skremmende tall. Derfor er det avgjørende at flere velger yrkesfag i fremtiden. De siste årene har yrkesfag likevel gått gjennom et hamskifte.

Yrkes-NM 2022

  • Yrkes-NM arrangeres hvert 2. år. Her møtes Norges beste lærlinger og unge fagarbeidere i skarp konkurranse for å kåre Norges beste fagarbeidere
  • Yrkes-NM 2022 arrangeres 27.–29. september i Sørlandshallen i Kristiansand. Det arrangeres samtidig en stor utdanningsmesse.
  • WorldSkills Norway og Agder fylkeskommune er arrangører 
  • 150 utøvere skal konkurrere i 18 ulike yrkesfag
  • Deltakerne er tatt ut av bransjeorganisasjoner 
  • Det første Yrkes-NM ble arrangert i 2002.

Leif Jonassen og Helge Ødegård Hovland fra Agder fylkeskommune er rådgivere og ansvarlige for utdanningsmessen som arrangeres sammen med Yrkes-NM 2022 i Sørlandshallen 27.-29. september. Det forventes besøk av 15.000 skolelever og foreldre. Målet med Yrkes-NM og utdanningsmessen er å få synliggjort yrkesfagene. Det er et enormt behov for fagarbeidere frem mot 2035. Antall søknader til yrkesfag har gått opp de siste årene.

- Totalt antall søkere til alle nivåer er det faktisk akkurat 50%-50% fordeling mellom yrkesfag og studieforberedende. Det er svært gledelig sier Leif Jonassen i Agder fylkeskommune.

- I tillegg er det hyggelig å si at blant alle elever som søkte seg inn på videregående fra ungdomskolen i år er det flere som har søkt yrkesfag enn studieforberedende. Det harmonerer godt med det fokuset fra nasjonalt hold om at Norge trenger flere fagarbeidere i årene som kommer. 

Alle fag og yrker er stadig i forandring, og lærefagene tilpasser seg stadig det yrkeslivet som man utdanner elevene/lærlingene til.

- Det er derfor svært viktig at all utdanning skjer i en så god dialog mellom skole og arbeidslivet som mulig. Opplæringen er også mer tilpasset arbeidslivet ved at man lar elevene få teste seg i arbeidslivet gjennom skolegangen. Også de teoretiske fagene er mer tilpasset den fagretning man velger, sier Jonassen.

- Våre fagretninger og utdanninger passer for de som er engasjerte, motiverte, kreative og nysgjerrige, sier Helge Ødegård Hovland.

- Innen yrkesfag er dette spesielt viktig. Utdanningen er tilpasset deg som er glad i å jobbe med hendene, kroppen og å stadig være nysgjerrig og motivert for varierte arbeidsoppgaver. Siden arbeidslivet er i stadig utvikling, må man være glad i å lære nye ting og være opptatt av å finne nye løsninger på det man holder på med. 

Yrkesfaglige studieretninger er ikke det samme som før. Flertallet av yrkene er meget etterspurte og svært varierte. I tillegg får fagarbeidere studiepoeng for å ta fagskoleutdanning, og det er muligheter for høyere utdanning som gir verdsatt kompetanse. 

De to rådgiverne fra Agder fylkeskommene mener at ungdom må velge utdanning utfra interesser, og hva man kan tenke seg å jobbe med framover. Velg ut fra egne ønsker og motivasjon. Skulle man ombestemme seg i løpet av skoletiden, så er det muligheter for å gjøre omvalg. 

Les mer:
10 grunner til å velge yrkesfag