WorldSkills Norway

Innhold

Skole-NM 2021

Skole-NM 2021 er planlagt til april 2021.

Se oversikten over fag, sted og dato her.

Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole og arrangeres i samarbeid med fylkeskommunene. Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for uttak av deltakerne til Skole-NM. De fleste fylkene arrangerer både lokale skolemesterskap og fylkesmesterskap.  Informasjon om det praktiske, påmelding, etc. skjer i et samarbeid mellom fylkeskommunene og WorldSkills Norway. Spørsmål om deltakelse kan rettes til din fylkeskommune.

Les også:

Arrangørhåndbok for Skole-NM 2020
(blir snart oppdatert til 2021-versjon)