WorldSkills Norway

Innhold

Info til rådgivere

Her er informasjon til rådgivere på ungdomsskolen og videregående skole, med fokus på yrkesfag og lærlingeordningen

Behovet for fagarbeidere er sterkt voksende i Norge og det trengs mange flere ansatte innenfor de aller fleste bransjer.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer hoveddelen av bedriftene i privat sektor, har undersøkt behovene i medlemsbedriftene. De bekrefter at det er et stort behov for fagarbeidere i fremtiden, og at det derfor er viktig å jobbe for at flere ungdommer velger yrkesfag. 

SSB har i anslått at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Det er derfor svært viktig at flere velger og gjennomfører en yrkesfaglig utdanning. Det vil bidra til å sikre velferdsstaten og samtidig gir det jobbmuligheter for de som gjennomfører.

Yrkesfag
I videregående opplæring er det ca. 180 yrkesfag å velge i. For de fleste fag består utdanningen av to års opplæring i videregående skole og to års opplæring i en godkjent lærebedrift. Men det er også fag som har en annen modell, noen fag har for eksempel hele utdanningsløpet i skolen, f.eks. tannhelsesekretær og apotektekniker.

Det er 8 programmområder som retter seg mot yrkesfag i den videregående skolen.  Disse finner du informasjon om på www.vilbli.no og www.utdanning.no og www.vigo.no

Kilder:
www.utdanning.no
www.vilbli.no
www.vigo.no