Finn skoler og utdanningsprogram

Elever elektro klasserom

Alle utdanningsprogrammene i videregående utdanning tilbys i alle våre fylker. Du finner oversikt over utdanningsprogrammene, hva de inneholder, hvilke fag og yrker de fører fremt og hvilke skoler som tilbyr dem på følgende nettsider:

På disse nettsidene kan du søke på utdanningsprogram, fylke, skole, fag, yrker og mye, mye mer.

Det er kanskje ikke så lett å velge, det er mye å velge i. Vi anbefaler deg å spørre litt rundt, finne ut hva de ulike fagene innebærer før du bestemmer deg. Du kan også spørre rådgiver på skolen om du kan få besøke en fagskole, kanskje kan du få hospitere der en dag for å få et nærmere innblikk i hva faget innebærer.

Hvordan søker du?

 • Du må søke tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge på Vg1.
 • Du har rett til å komme inn på ett av disse.
 • Har du spesielle behov som gjør at du må følge et bestemt utdanningsprogram på Vg1? Da kan du søke om fortrinnsrett til inntak
 • Mangler du karaktergrunnlag? Da kan det hende du kan tas inn til et utdanningsprogram på Vg1 etter individuell vurdering.
 • Du må søke om plass hvert år – både til Vg1, Vg2 og Vg3.
  Du søker via vigo.no.
 • Logg inn med MinID. Du får brev med PIN-koder i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere).
 • Du søker som regel videregående opplæring i det fylket du bor i.
 • Husk å skrive ut kvittering av søknaden.
 • Du kan endre mobilnummer og e-postadresse på vigo.no før 1. juli (i de fleste fylker). Etter denne datoen må inntakskontoret ha beskjed. Husk at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID.

Kilder:
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.vigo.no