Lærlingetilskudd

Bedrifter som tar inn lærlinger får tilskudd fra staten etter satser som justeres hvert år. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg et opplæringsansvar.

Les mer om tilskuddssatsene på utdanningsdirektoratets sine nettsider.   

Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gis fordi  bedriften påtar seg opplæringsansvar. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.  

Basistilskudd I for 2020 er på 162 374 kroner pr. lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen pr. år.

Læretiden etter “hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, det vil si også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.