Støtteapparatet i WorldSkills Norway

Støtteapparatet til WorldSkills Norway og Yrkeslandslaget består av delegater, lagledere og eksperter.

Offisiell delegat deltar i det strategiske arbeidet i forskjellige komiteer, mens teknisk delegat og teknisk delegat assistent deltar i de tekniske komiteene, deltar i utviklingen av konkurransene og reglene omkring og følger spesielt opp ekspertene under arrangementet. Delegatene og ekspertene bor sammen under konkurransene.

Teknisk delegat fungerer som Jury President under de internasjonale konkurransene. Jury Presidentene har til oppgave å følge arbeidet i de enkelte faggruppene, overvåke konkurransene og se til at alt skjer innen regelverket. Sekretariatsleder har spesielt ansvar for å følge opp hele laget.

Lagledere for deltakerne
Laglederne reiser og bor sammen med deltakerne under de internasjonale konkurransene. De sørger for at alle har det bra under oppholdet og organiserer møter hver kveld etter endt konkurransedag.

Ekspertene
Norge stiller med eksperter i de fagene vi deltar i. Ekspertene deltar i arbeidet med å utvikle oppgaver og vurderingskriterier innen sitt fag, veileder sin deltaker i tiden fra uttak og til avreise, og deltar i bedømmingen i de internasjonale konkurransene.
Se egen oversikt over ekspertene til Kazan 2019.

Se støtteapparatet til Yrkes-VM 2019 i Kazan, Russland.