Bli medlem i WorldSkills Norway

Gjennom medlemskap i WorldSkills Norway viser du på en positiv måte at du støtter opp om yrkesfagene.