Vekter

Foto: NOKAS

Foto: NOKAS.

Vekter er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli vekter.

Slik blir du vekter:

For å bli vekter kan du kan ta sikkerhetsfag i videregående opplæring, men du kan også ta vekterkurs i regi av vekterselskapene.

Utdanning.no:
Informasjon om vekteryrket

Sikkerhetsfaget

Hva er en vekter?

En vekter skal sørge for trygghet, sikkerhet og forebygge uønskede hendelser som brann, ulykker og kriminalitet. I dag brukes vektere til så forskjellige oppgaver som å passe på bygninger, sikkerhetskontroll på flyplasser, industrivern og verditransport.

Hva gjør en vekter?
  • Forebygger uønskede hendelser gjennom synlig tilstedeværelse
  • Bidrar i planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak
  • Håndtere konflikter gjennom kommunikasjon og konflikttakling
Hva gjør fremtidens vekter?

Også for vektere vil endringene i fremtiden først og fremst komme gjennom ny teknologi. Tjenesten vil gjennom dette bli mer preventiv og mindre reaktiv. Introduksjonen av robotvektere vil ikke erstatte, men snarere supplere bruken av menneskelige vektere. Dette stiller høyere krav til teknologisk kompetanse hos fremtidens vekter.