Prosesstekniker

Prosesstekniker er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli prosesstekniker.

Slik blir du prosesstekniker:

Du har to veier å gå innen yrkesfag. Enten studerer du kjemiprosessfag eller så studerer du prosessteknikk. Mer informasjon finner du her:

Utdanning.no:

Informasjon om yrket prosesstekniker

Kjemiprosessfag (2 år skole, 2 år i bedrift)

Prosessteknikk (3 utdanninger ved 5 skoler)

Hva er en prosesstekniker?

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan for eksempel dreie seg om fremstilling av kjemikalier, medisiner eller gass.

Hva gjør en prosesstekniker?
  • Har ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anlegg
  • Følge instrukser og prosedyrer for drift
  • Overvåke og foreta feilsøking i anlegg
Hva gjør fremtidens prosesstekniker?

Prosessindustrien har alltid ligget i teknologisk front, og årene fremover kommer ikke til å representere noe unntak. Fremtidens prosesstekniker kommer blant annet til å jobbe med utfordringer knyttet til å skaffe nok rent vann, noe som kan bli en vekstnæring for Norge.