Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli helsefagarbeider.

Slik blir du helsefagarbeider:

For å bli helsefagarbeider må du ta helsefagarbeiderfag i videregående opplæring.

Utdanning.no:
Informasjon om yrket helsefagarbeider
Helsefagarbeiderfag (2 år skole og 2 år i bedrift)

Hva er en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider pleier, gir omsorg og praktisk hjelp til mennesker som trenger det.

Hva gjør en helsefagarbeider?
  • Utfører grunnleggende sykepleie
  • Iverksetter forebyggende og behandlende tiltak, innen eget ansvars- og kompetanseområde
  • Hjelper pasienter og brukere med daglige gjøremål som personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler
Hva gjør fremtidens helsefagarbeider?

Vi vil for all fremtid ha bruk for mennesker med evner til å hjelpe de som trenger hjelp. Bruk av helse- og omsorgsteknologi som roboter, fallsensorer og andre digitale verktøy er blitt en del av arbeidshverdagen til helsefagarbeidere. Fremtiden ligger i krysningen mellom menneskelig omsorg og kontakt, og ny teknologi.