Fiskeoppdretter

Slik blir du fiskeoppdretter:

Du har to veier å gå innen yrkesfag. Enten studerer du akvakulturfag eller så studerer du faget Fiske og havbruk. Mer informasjon finner du her:

Utdanning.no:

Informasjon om yrket fiskeoppdretter

Akvakulturfag (2 år skole, 2 år i bedrift)

Fiske og havbruk (4 utdanninger ved 2 skoler)

Hva er en fiskeoppdretter?

En fiskeoppdretter er en person som drifter et fiskeoppdrettsanlegg (akvakulturanlegg). På land produserer fiskeoppdretteren rogn som senere blir til yngel, og som til slutt settes ut i selve matfiskanlegget på sjøen.

Hva gjør en fiskeoppdretter?
  • Sikre at fisken har best mulig vilkår for vekst og utvikling
  • Planlegge produksjon av fisk, og følge kvalitetssystemer for dette
  • Føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy
  • Bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
Hva gjør fremtidens fiskeoppdretter?

Oppdrettsnæringen er en av flere næringer man venter vil være med å ta over "etter oljen". Både dagens og fremtidens fiskeoppdretter vil derfor være med å utvikle nye fiskeslag for svært viktig matproduksjon i anleggene. I dag forskes det mye på teknologier for å sikre en best mulig bærekraftig oppdrettsnæring, og Norge ligger i front i denne utviklingen.