Elektriker

Slik blir du elektriker:
For å bli automatiker må du ta automatiseringsfag i videregående opplæring. Mer informasjon finner du her:

Utdanning.no:
Informasjon om yrket elektriker

Elektrikerfag (2 år skole, 2,5 år i bedrift)

Hva er en elektriker?

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektrisk lavspenningsteknologi, elektriske installasjoner, elektriske og elektroniske produkter, elektrisk materiell og utstyr som til sammen utgjør et elektrisk anlegg.

Hva gjør en elektriker?
  • Bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
  • Reparerer og utfører service på eksisterende elektriske anlegg
  • Måler og feilsøker i elektriske anlegg
Hva gjør fremtidens elektriker?

Elektrikerfaget er et fag som endrer seg i takt med teknologiutviklingen. Det utvikles og tas i bruk stadig ny og spennende teknologi i produkter og utstyr. Derfor vil behovet for faglærte elektrikere være stort også i fremtiden ; både for å jobbe på lignende elektriske anlegg som vi har i dag og for å kunne beherske helt ny teknologi.