Dronepilot

Dronepilot er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli dronepilot.

Hvordan utdanner du deg til dronepilot?
Det er ikke i dag etablert et eget yrkesfag for dronepiloter, men flere utdanningsprogram kan tenkes å gi slike tilbud i fremtiden. For eksempel utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon og elektro.

Nettkurs hos Luftfartstilsynet:
Luftfartstilsynet tilbyr nettkurs for droneoperatører som skal operere i kategoriene RO2 og RO3. Operative ledere, fartøysjefer og piloter må bestå eksamen. Kurset er uttømmende for å bestå eksamen, samtidig er den enkelte operatør ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse for sikker drift.
Nettkurs for droneoperatører


Hva er en dronepilot?

En dronepilot fører droner i offentlig eller privat tjeneste.

Hva gjør en dronepilot?
  • Flyr droner for overvåking av kraftlinjer
  • Flyr droner i foto- og filmproduksjoner
  • Flyr droner i søk- og redningsoppdrag
  • Flyr droner for miljøpåvirkning
Hva gjør fremtidens dronepilot?

Det er spådd et stort vekstpotensiale for dronevirksomhet i årene fremover. Det kan handle om overvåkning av kraftlinjer, offshore-fakler og andre installasjoner, eller søk og redningsoperasjoner. Enkelte har estimert at det vil være behov for cirka 4.000 dronepiloter i Norge de neste 10 årene.