Dataverifiseringsoperatør

Dataverifiseringsoperatør er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli dataverifiseringsoperatør.

Hvordan kan jeg bli dataverifiseringsoperatør?
Dette fagområdet er ikke etablert enda innenfor yrkesfag, men i 2020 så kommer det et nytt utdanningsprogram IKT og medieproduksjon, som kan tenkes å tilby et slikt fag.

I utdanningsprogram Elektro finner du dataelektronikerfaget, som er en grunnutdanning som kan velges i dag. 

På fagskole kan du spesialisere deg videre på datasikkerhetsfaget Drift og sikkerhet.

Hva er en dataverifiseringsoperatør?

En dataverifiseringsoperatør arbeider med å sikre og bekrefte at data som behandles er ekte og kommer fra ekte kilder ("ekthetsverifisering").

Hva gjør en dataverifiseringsoperatør?
  • Arbeider med informasjonssikkerhet og særpreg ved stordataprodukter, datasabotasje, forebyggende og beskyttende teknologier
  • Arbeider med brukerkontroll og verifiseringsmetoder
  • Informasjons- og datahåndtering ved stordata, kildesøk og sammenkoblinger av data ved bruk av relevante intelligente teknologier
Hva gjør fremtidens dataverifiseringsoperatør?

Både den økende bruken av stordata, og kravet om "dataekthetsbevis" ved offentlige innkjøp, er elementer i en digital samtid som gjør dataverifiseringsoperatør til et svært viktig yrke for fremtiden.