Automatiker

Automatiker er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli automatiker.

Slik blir du automatiker:
For å bli automatiker må du ta automatiseringsfag i videregående opplæring.. Mer informasjon finner du her:

Utdanning.no:
Informasjon om yrket automatiker

Automatiseringsfag (3 år skole, 1,5 år i bedrift)

Hva er en automatiker?

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer - både innenfor feltet industri, næringsmiddelproduksjon, bygg og på andre ting vi omgir oss med i hverdagen.

Hva gjør en automatiker?
  • Utfører service og vedlikehold på maskiner og anlegg
  • Finne og rette feil, og tilpasse systemer etter brukernes behov
  • Utvikler og bygger automatiserte systemer
Hva gjør fremtidens automatiker?

At stadig flere ting blir blir automatisert, vil innebære en enda større etterspørsel etter automatikere. Digitaliseringen vi opplever vil dessuten gi stadig mer avanserte systemer, som igjen vil øke etterspørselen etter automatikere med høy kompetanse.