Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinfører er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli anleggsmaskinfører.

Slik blir du anleggsmaskinfører:

For å bli anleggsmaskinfører må du ta anleggsmaskinførerfaget i videregående opplæring.

Utdanning.no:
Informasjon om yrket anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinførerfaget (2 år skole, 2 år i bedrift)

Hva er en anleggsmaskinfører?

Som anleggsmaskinfører må du kunne kjøre flere ulike maskintyper med tilhørende spesialutstyr - som for eksempel hjullaster, gravemaskin, bulldoser, dumper, veghøvel og gravelaster. I tillegg til å utføre ulike typer oppgaver med maskinene, er du involvert i annet variert anleggsarbeid.

Hva gjør en anleggsmaskinfører?
  • Bruk av maskiner og avansert teknologisk utstyr
  • Masseforflytning og transport
  • Grunnarbeid og veibygging
  • Vedlikehold av maskiner og utstyr
  • Samarbeider tett med andre yrkesgrupper på bygg- og anleggsplasser
Hva gjør fremtidens anleggsmaskinfører?

Den teknologiske utviklingen vil også påvirke dette faget. Utviklingen av nye verktøy, som GPS-styrte, elektriske, fjernstyrte og selvgående anleggsmaskiner vil kreve maskinførere med ny kompetanse i årene som kommer.