3D-designer

3D-designer er et av mange fremtidsrettede yrkesfag. Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til å bli 3D-designer.

Hvordan utdanner du deg til 3D-designer?

Det er ikke etablert et rent yrkesfag for 3D-design, men mediegrafiker er en bred grunnutdanning for mange retninger innen medier og kommunikasjonsfag:

Utdanning.no:

Mediegrafiker

I tillegg kan du ta spesialisering på fagskole:

Noroff - 3D design og animasjon

Hva er en 3D-designer

Designere som jobber i 3D, bruker digitale verktøy for å fremstille forskjellige typer objekter. 3D-designerne lager ting som typisk skal virke på skjerm og modeller av ting som skal bygges eller lages i den virkelige verden. 

Hva gjør en 3D-designer
  • Lager modeller og grafikk til blant annet dataspill, filmer og Virtual Reality
  • Visualiserer databygde konstruksjoner, som hus, biler og plattformer 
Hva gjør fremtidens 3D-designere

Det vil være et stort behov for 3D-designere i all overskuelig fremtid. Mye av teknologien vi baserer oss på i dag, bruker slik design som hovedverktøy. Spesielt utviklingen av 3D-printing vil være et spennende fagområde innenfor 3D-design.