WorldSkills Norway

Innhold

Yrkesfagene reformeres i 2020

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti, og det innføres fire nye utdanningsprogrammer. – Elevene skal få spesialisering helt fra første skoleår. Vil du bli tømrer, skal du lære mer om tømrerfaget og mindre om alt mulig annet, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Elever med svært ulike yrkesfag må i dag følge de samme læreplanene fra første år og kommer ikke i gang med spesialisering før det andre året. Det blir det en endring på fra høsten 2020 når de nye tiltakene trer i kraft.

– Elevene skal få spesialisering helt fra første skoleår. Vil du bli tømrer, skal du lære mer om tømrerfaget og mindre om alt mulig annet, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Den nye strukturen blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006.

Fire nye utdanningsprogram

Nye utdanningsprogrammer er satt i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, - blomster- og interiørdesign

Flere store endringer:

Flere av fagene vil bli videreført, men innholdet i fagene skal videreutvikles. 

IKT og medieproduksjon vil få større endringer

Dette blir et helt nytt utdanningsprogram med nytt innhold. I Vg3 er det foreslått fem nye lærefag. Disse lærefagene og strukturen i utdanningsprogrammet (programområdene Vg3) skal på høring i desember 2019. Kunnskapsdepartementet fastsetter strukturen etter høringen.

Fra Vg2 IT kan elevene velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. IT-utvikling skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i utvikling av tjenestesystemer og bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker.

Fra Vg2 Medieproduksjon kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, mediedesign og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant annet tekst, lyd og bilde. Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant annet å planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd og bildeprodukter. I mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av visuelle virkemidler, både analogt og digitalt.

Andre endringer

 • Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget blir erstattet av et nytt fag, med nytt innhold og nytt navn.
 • Vg2 byggteknikk bli delt i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur
 • Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon.
 • Det blir opprettet flere nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene. Dette gjelder dyrefaget, anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, ventilasjonsteknikkfaget og truck- og liftmekanikerfaget.