Samarbeid om yrkesfag i Kina

LO og flere LO-forbund har samarbeidsprosjekter med fagbevegelsen i Kina. I 2018 inngikk LO en ny samarbeidsavtale med kinesisk fagbevegelse hvor ett av målene er et videre samarbeid om yrkesfaglige spørsmål og kompetansepolitikk.

Det har vist seg at det nå er større interesse og sterkere fokus på disse temaene i Kina. I november 2018, med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til stede, ble en yrkeskonkurranse utprøvd i Kina. Arrangementet ble vellykket, så kinesisk fagbevegelse ville gjerne at dette skulle utvides til flere fag.

Nå i juni  besøker fagbevegelsen i Shandong-provinsen LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Fagforbundet bidrar til dette besøket ved i samarbeid med Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo og Fagforbundet Oslo å arrangere en yrkeskonkurranse. Konkurransen ble arrangert i helsearbeiderfaget og i ambulansefaget. Vår VM-deltaker Silje Kjærnli deltok fra norsk side i helsefagarbeiderfaget.

Shandongprovinsen stilte med to lag i hvert fag og Norge med ett. Unge yrkesutøvere fra de to landene hadde trent på å kommunisere på engelsk i konkurransesituasjonen, og dommerne gjorde det samme.

Fagforbundet har et samarbeid med fagbevegelsen i Hainan- og Shanghaiprovinsen, og det er under planlegging tilsvarende yrkeskonkurranser og yrkesfaglige seminarer i disse provinsene. Shanghai skal arrangere World Skills/yrkes-VM i 2021.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo stilte lokaler til disposisjon for både øvelser og gjennomføring av konkurransen i begge fag.  Yrkeskonkurransene ble gjennomført ut fra tilsvarende opplegg som under yrkes-NM. I forbindelse med besøket i Norge blir det også arrangert et yrkesfaglig seminar der delegasjonene utveksler erfaringer og lærer om hverandres fagopplæring.

Bilder fra konkurransen:

Silje Kjærnli i konkurranse med kineserne - 1