Rajah er årets renholder

Årets renholder Sriskantharajah Rajagopal gratulerers av Stein Guldbrandsen, leder Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. (Foto: Cecilie Haga, Fagforbundet)

Årets renholder Sriskantharajah Rajagopal gratulerers av Stein Guldbrandsen, leder Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. (Foto: Cecilie Haga, Fagforbundet)

Fagforbundet har kåret årets renholder, han heter Sriskantharajah Rajagopal og er fra Oslo. Kollegene kaller ham Rajah. Han er renholdsleder og tillitsvalgt i Fagforbundet.

Kollegene beskriver ham som en god kollega med stå-på-vilje og gode holdninger. Han kom til Norge for mange år siden, og har jobbet hardt for å lære språket og å ta fagbrev.

Det var Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg som overrakte ham prisen. I gratulasjonstalen la han vekt på at Rajah er en god representant for faget, og en verdsatt arbeidstaker.

Aktiv tillitsvalgt

– Jeg vet at du er engasjert og arbeider for flere medlemmer i Fagforbundet ved skolen og SFO. Jeg vet også at du har tatt fagbrev i renholdsfaget og oppfordrer kollegene dine her på Stenbråten skole til å følge ditt eksempel og ta fagbrevet, sa han.  

Rajah beskrives som positiv, en humørspreder, som utfører faget sitt med kvalitet. Som renholdsleder har han i tillegg til renholdsoppgaver ansvar for å koordinere tre andre renholdere, samt holde oversikt over materiell. Han er en renholder med stor yrkesstolthet og kunnskap.

Dyktig og godt likt

Han er svært oppmerksom overfor sine kollegaer og tar gjerne i et ekstra tak. Han er engasjert i yrket, og tar stort ansvar for at jobben blir gjort. I rollen som plasstillitsvalgt har han jevnlige møter med ledelsen. Da har han etterspurt kursing/utdanningsmuligheter for de andre renholderne på arbeidsplassen.

– Ikke nok med at du får gode skussmål som renholder og kollega, du gjør også en viktig jobb for oss i Fagforbundet, gjennom tillitsvervet du har tatt på deg. Etter det jeg hører, er du en svært god representant for de ansatte og en tydelig stemme for renholderne, sa Stein Gudbrandsen.

Jobber med faglig utvikling

Han avsluttet med å trekke fram innsatsen Rajah har lagt ned for å sikre faglig utvikling for seg og kollegene. 

 – Jeg vet at du har jobbet for å invitere inn renholdere fra nærliggende skoler, og kjøre et kursopplegg sammen. Etter det jeg kjenner til, ble forslaget tatt godt imot. Jeg håper dere får det til, avsluttet Guldbrandsen.

 

Denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Fagforbundet.no