WorldSkills Norway

Innhold

Nytt valgfag for å bli kjent med yrkesfag

Her er statsråd Jan Tore Sanner til stede under en valgfagtime ved Hundsund skole. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Her er statsråd Jan Tore Sanner til stede under en valgfagtime ved Hundsund skole. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen. Et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet.

- Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til lokalavisen Agder Flekkefjords Tidende.

En forsøkslæreplan for det nye valgfaget praktisk håndverksfag er nå klar til å prøves ut - allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby faget til elevene sine.

Et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet. Hensikten med faget er også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Også teorien som inngår i det praktiske håndverksfaget skal være tett knyttet til det praktiske.

Les hele saken hos Agder Flekkefjord Tidende.