Lærlinger sørger for rekruttering

Aktuelt, Yrkesfagenes år 2018

Publisert

Læreplassjeger

Læreplassjeger

Martin M. Bakken har satset på lærlinger i mange år. – Dette er det viktigste vi gjør for å rekruttere nye medarbeidere, sier administrerende direktør Svein Tollersrud.

Akkurat nå har de tre lærlinger i bedriften og to har nettopp fullført fagbrevet. I august kommer det ytterligere fem lærlinger.

- Dette har vi hatt en strategi på i mange år. Å ta inn lærlinger er den beste og sikreste rekrutteringen for oss. Dessuten får vi være med på å bygge opp håndverksstaben selv, og da får vi god kvalitet på håndverkerne, sier Tollersrud.

De fleste som ønsker det får også jobb etter at de har tatt fagbrevet.

Tar samfunnsansvar
Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, roser Martin M. Bakken og andre lærebedrifter.

- Lærebedrifter tar et samfunnsansvar samtidig som de sørger for rekruttering til egen bedrift. Da framstår de også som seriøse bedrifter som er til å stole på for potensielle kunder, sier han.

Både Kristiansen og distriktssekretær i LO, Odd Erik Kokkin, ønsker at flere bedrifter i Hedmark skal ta imot lærlinger rett og slett fordi samfunnet trenger fagarbeidere.

- Dette er en prioritert oppgave for både NHO og LO fordi det er så viktig for arbeidslivet, sier Kokkin.

Nesten alle kan bli lærebedrift
Det er ingen krav om størrelse for å bli lærebedrift. Man må ha en faglig leder som kjenner læreplanen i det aktuelle faget og tar ansvaret for opplæringen i bedriften. Bedriften må rapportere til Hedmark fylkeskommune om det arbeidet de gjør mot lærlingene. Det er også de som melder opp lærlingene til fagprøve ved læretidens slutt.

Fylkeskommunen holder jevnlig kurs for lærebedrifter og kan i tillegg gi råd underveis hvis det er behov for det. Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen som kompensasjon for tiden som brukes på opplæring.

- Jeg må si at bedriftene gjør en kjempejobb. 95 prosent av lærlingene består fagprøven, sier avdelingssjef for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune Turid Borud.

Fylkeskommunen har per nå 1500 lærekontrakter, og det er en økning på over 200 de siste to årene.

- Det er jo slik i de fleste fag at hvis du ikke har mye fravær og ellers oppfører deg greit, får du som oftest læreplass. Likevel må vi hele tiden rekruttere nye lærebedrifter for å sørge for at det fortsetter slik, sier hun.

Læreplassjeger
I forbindelse med Yrkesfagenes år 2018 har kunnskapsminister Jan Tore Sanner lansert aksjonen Læreplassjeger.

- Kampanjen er viktig fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger. Heldigvis går dette arbeidet i riktig retning. Flere velger yrkesfag, flere får lærlingplass og flere fullfører nå enn tidligere, sa Sanner da kampanjen ble lansert ved Universitetet i Tromsø.