WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjegeren Magne i Østfold

Læreplassjeger Magne Hagen

Læreplassjeger Magne Hagen i Østfold fylkeskommune.

Magne Hagen er Østfold fylkeskommunes nyeste våpen i jakten på flere læreplasser. Potensielle lærebedrifter vil gjennom reklameplakater og film på web får klar beskjed: "Ring Magne!".

Med tittel "læreplassjeger" er høstjakta i gang for Magne Hagen. Ikke for det: Her er det snakk om helårsjakt. Det er gitt fellingstillatelse på mellom 2 og 300 læreplasser.

– Jeg har vært lærling selv, og har jobbet innen fagopplæringen i 14 år. De erfaringene og det nettverket tar jeg med meg i denne nye jobben, sier den tidligere elektrikeren.

Målene er ambisiøse, og politisk vedtatt: Alle som ønsker læreplass, skal få tilbud. Det er også Magne Hagens mål. Han anser ikke oppgaven som umulig, men vet at det ikke finnes kjappe løsninger, kun målrettet arbeidet og evne til ikke å gi seg.

– Dette vil kreve nitid jobbing innen mange fagområder. Jeg tror en mulig løsning er å hente en og en plass her og der, og tenke bredde. Kanskje bedriftene kan ta inn lærlinger innen flere områder, ikke bare det som er kjernevirksomheten? Vi skal være på flere arenaer, og jeg har også tenkt å bruke lærere i vg2 i jaktlaget. De kjenner markedet. Å skaffe læreplasser krever at mange jobber sammen mot et felles mål. Og det er tilbud til alle, sier Hagen.

Har du en læreplass ledig i Østfold, eller tenkt på det? Ring Magne! (976 42 543)