Kunnskapsministeren jakter på lærebedrifter

Aktuelt

Publisert

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner besøkte nylig Tromsø, hvor han jaktet på lærebedrifter. Han besøkte bl.a. verdens nordligste universitet, UiT Norges arktiske Universitet, og Byggmesteren i Tromsø.

Kunnskapsministeren lanserte aksjon Læreplassjeger i Trømsø. Aksjonen er landsomfattende og er en del av kampanjeåret Yrkesfagenes år 2018.

– Kampanjen er viktig, fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger. Heldigvis går mye av dette arbeidet i riktig retning. Flere velger yrkesfag, flere får lærlingeplass og flere fullfører nå enn tidligere. Derfor er det fint å være på UiT som virkelig viser at de tar dette samfunnsansvaret, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Prorektor ved UiT, Kenneth Ruud, var tilstede under lanseringen og poengterte hvor viktig det er at UiT har nær samhandling med næringsliv og offentlig sektor.

- Vi tror det er sundt for organisasjonen å ta inn lærlinger og vi mener jo også at det er en spennende arbeidsplass. Om vi kan bidra med utdanning, kompetanse og motivasjon som også fagutdanninger kan ha glede av, så er det veldig positivt. Landsdelen trenger kompetanse i hele bredden av utdanninger og innen alle fagretninger, mener Ruud.

> Les mer

Sanner besøkte også Byggmesteren i Tromsø, en godkjent lærebedrift og som arbeider kontinuerlig med å øke kompetansenivået. Ledelsen ser på medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs og lærlinger er et must for videre utvikling. Bedriften har 30 ansatte hvorav 7 er lærlinger.

Om du er ute etter læreplass - så ta kontakt!

 

Kilde og foto: UiT og NHO Arktis