WorldSkills Norway

Innhold

  • WorldSkills Norway
  • Endrer statsbudsjettet: Gir millioner til bedre utstyr for yrkesfag-elever

Endrer statsbudsjettet: Gir millioner til bedre utstyr for yrkesfag-elever

Erna Solberg og Jan Tore Sanner på utstillingen Fremtidens Yrkesfag august 2018.

Erna Solberg og Jan Tore Sanner på utstillingen Fremtidens Yrkesfag august 2018.

Regjeringen gir nå 25 millioner kroner ekstra til bedre utstyr, i tillegg til andre satsinger som økt utstyrstipend og økt lærlingtilskudd.

Til tross for at regjeringen for første gang kunne legge frem et budsjett som en flertallsregjering, ble det også i høst gjort endringer i statsbudsjettet etter at forslaget fra regjeringen ble sendt til Stortinget.

Nettavisen melder at en av endringene som gjøres, er at staten går inn med ekstra penger til yrkesfaglinjene slik at de kan fornye utstyret. Dette selv om videregående opplæring egentlig er et fylkeskommunalt ansvar.

–  Alle disse tiltakene er viktige for å få flere til å velge yrkesfag, og med disse 25 millionene vil vi sørge for at yrkesfagelevene får opplæring med utstyr de vil møte igjen i arbeidslivet, sier Høyres Kent Gudmundsen til Nettavisen.

Det er til dels stor mangel på faglært arbeidskraft i Norge. Ifølge de fire regjeringspartiene er dette en del av løftet fra Granavolden-plattformen for å heve statusen på yrkesfagene for å gjøre noe med mangelen.

Pengene kommer i det samme året som yrkesfagene vil gå gjennom en større faglig endring fra høsten. Lærerplanene fornyes, og det blir spesialisering fra starten.

Les hele artikkelen hos Nettavisen.

 

– Positivt med økning, men hadde også håpet på økt WSN-støtte

– Det er positivt at Stortinget velger å legge enda mer penger i potten for å løfte yrkesfagene. Det er tverrpolitisk enighet om at Norge sårt trenger flere fagarbeidere i årene som kommer, og da er det viktig å styrke den yrkesfaglige utdanningen, kommenterer sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Hun viser ellers til WorldSkills Norway sine kommentarer da Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett tidligere i høst. WorldSkills Norway har fått tildelt 3,9 millioner over statsbudsjettet 2020. Dette er samme sum som på statsbudsjettet i 2019. 

– Her må vi nok innrømme at vi er skuffet. Vi søkte om 6,4 millioner fordi vi ønsket å satse på flere utviklingsprosjekter og øke slagkraften vår i vårt arbeid for yrkesfag. Sammenlignet med øvrige nasjonale WorldSkills-organisasjoner i Norden og Europa ligger vi på nivå med Island og Liechtenstein.