Mulige endringer for fremtidige Yrkes-NM

Publisert

Illustrasjonsbilde jente skole-nm 2019

Foto: Worldskills Norway

Yrkes-NM, norgesmesterskapet i yrkesfag, er et viktig arrangement for å markedsføre yrkesfagene og synliggjøre fremragende yrkeskompetanse. Mesterskapet har blitt arrangert som et felles norgesmesterskap siden 2008. WorldSkills Norway har gjennomført en spørreundersøkelse om veien videre for mesterskapet.

For å sikre at gjennomføringen i årene som kommer blir i henhold til medlemmenes ønsker, er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i perioden 10. mai til 5. juni 2024. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på WorldSkills Norways årsmøte 19. juni. I september beslutter styret i WorldSkills Norway den videre veien for mesterskapet.

Resultater fra spørreundersøkelsen

Undersøkelsen mottok svar fra 29 medlemmer, og resultatene gir en klar pekepinn på medlemmenes ønsker og behov:

 • Majoriteten ønsker å være med på å arrangere felles Yrkes-NM (82%): Dette indikerer en preferanse for en samlet konkurranse der flest mulig fag deltar samtidig på samme arena.
 • Mindretallet ønsker egne mesterskap per fag (10%): Et fåtall medlemmer mener hvert fag bør organisere sitt eget mesterskap.
 • Partallsår: Flertallet mener mesterskapet bør arrangeres annet hvert år (80%) i partallsår (50%).
 • Ønsker ikke å forplikte seg til deltagelse (55%): Selv om det er et ønske om et felles arrangement, er det krevende for mange å forplikte seg til å være med å arrangere.
 • Høyt besøkstall og enkel logistikk: Det er enighet om at Yrkes-NM bør legges til steder med stor sannsynlighet for høyt besøk av ungdommer og god logistikk (kort reisevei, godt tilrettelagt infrastruktur).
 • Tidspunkt: Det er delte meninger om når på året Yrkes-NM bør arrangeres, med en splittelse mellom fag som deltar i internasjonale konkurranser og de som kun deltar nasjonalt.
  • Oktober – november (28%)
  • Januar – februar (25%)
  • Mars – april (28%)
Kommentarer om arrangementstidspunkt
 • Januar – april: Foretrukket tidspunkt for fag som deltar i internasjonale konkurranser.
 • Oktober - november: Ønsket av medlemmer som kun deltar i nasjonale konkurranser.
 • Forbehold: Enkelte fag tar forbehold rundt deltagelse hvis Yrkes-NM arrangeres i oktober - november.
Analyse av resultatene

En analyse av resultatene har resultert i følgende vurderinger fra administrasjonen i WorldSkills Norway:

 • Fortsatt felles Yrkes-NM: Dette krever at nok medlemmer forplikter seg til å være medarrangører minst 6 måneder før et mesterskap (helst 12 måneder før).
 • Medarrangør: En fylkeskommune eller annen garantist for høye besøkstall må stille som medarrangør.
 • Beste tidspunkt: Yrkes-NM bør arrangeres før søknadsfrist for videregående skole. Dette for å sikre god markedsføring av yrkesfagene før søknadsfristen (1. mars). Yrkes-NM bør ikke arrangeres rett før eller rett etter internasjonale mesterskap. Skole-NM arrangeres i april-mai, og Yrkes-NM må ikke arrangeres samtidig som skolemesterskapet.
 • Internasjonal prioritet: Yrkes-NM bør være uttakskonkurranse til internasjonale mesterskap. Yrkes-NM bør arrangeres så tidlig at uttatte utøvere får nok tid til trening og forberedelser. Aldersgrensene internasjonalt tilsier at Yrkes-NM bør fungere som uttak til VM (22 år), og gi mulighet for deltagelse på EM året etter (25 år).
Forslag for fremtidige Yrkes-NM

Basert på undersøkelsen, er følgende forslag lagt frem:

 • Yrkes-NM arrangeres i partallsår: Dette innebærer at Yrkes-NM må arrangeres to år på rad (2025 og 2026).
 • Tidspunkt: Yrkes-NM legges til februar. Yrkes-NM som et vinterarrangement krever at det bør gjøres særskilte drøftinger med fag som normalt har sine konkurranser ute.

Disse forslagene vil bli behandlet på WorldSkills Norway sitt kommende styremøte til høsten.

 

Mulige tidspunkt for fremtidige Yrkes-NM i 2026 og 2028 (se stolper i rødt):