Manglende finansiering av WorldSkills Norway truer Skole-NM

Publisert

Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand.

Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand. Foto: WorldSkills Norway

Den statlige finansieringen av WorldSkills Norway er nå avklart for de neste tre årene. – Vi trenger 8 millioner kroner i året, men har kun fått vedtak om 4,2 millioner kroner for de neste 3 årene. Om dette blir endelig konklusjon, så ser det mørkt ut for Skole-NM, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

WorldSkills Norway mottok et brev fra Utdanningsdirektoratet 14. mars, hvor organisasjonen ble innvilget driftsstøtte på kroner 12.852.000 for treårsperioden fra 1. juli 2024 til 1. juli 2027.

– Vi søkte imidlertid om 22 millioner kroner, så vedtaket fra Utdanningsdirektoratet utgjør kun 58% av totalbeløpet av vår søknad. Vi har derfor sendt inn en klage på dette vedtaket, sier Bjørnar Valstad, og fortsetter:

– Vi mener vår søknad om økonomisk støtte er nøktern og basert på tidligere erfaringer. Vi har søkt om 3 millioner kroner til Yrkes-NM, 2 millioner kroner til Skole-NM og 3 millioner kroner til det norske Yrkeslandslaget, totalt 8 millioner kroner pr år. For søkeperioden ble det kun innvilget cirka 4 millioner kroner årlig.

– Skole-NM står for fall

Bjørnar Valstad viser i klagebrevet som ble sendt 18. mars at WorldSkills Norway vil få en klar konsekvens:

– Dersom den statlige finansieringen blir liggende på rundt 4 millioner kroner i året så vil være nødt til å prioritere ressursene våre. Det vil nok si at vi i nær fremtid må fatte en beslutning om å legge ned Skole-NM.

Skole-NM ble opprinnelig etablert som et pilotprosjekt i perioden 2015–2017, støttet av særskilte prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet. Det ble deretter videreført som en del av kampanjen "Yrkesfagenes år 2018".

– Skole-NM har i årene etter 2018 økt i omfang både når det gjelder antall deltakere og kostnader. Uten at det har fulgt med tilstrekkelig finansiering til å opprettholde det som en fast årlig yrkeskonkurranse, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

– Ingen rom for vekst og utvikling

Han viser til at vedtaket om statlig finansiering også vil svekke Yrkes-NM og arbeidet med det norske Yrkeslandslaget:

– Vi har pekt på at Yrkes-NM og aktivitetene til det norske Yrkeslandslaget til sammen krever et statlig bidrag 6 millioner. Dersom den statlige finansieringen skal ligge på rundt 4 millioner kroner i årene som kommer, så blir det stramme budsjettrammer og ingen rom for vekst og utvikling.

– Dette står i sterk kontrast til vårt naboland Danmark, hvor deres WorldSkills-organisasjon med de danske myndigheter i ryggen skal arrangere Yrkes-EM i Herning høsten 2025.

Stor nordisk forskjell

Over flere år har WorldSkills Norway kommunisert med Kunnskapsdepartementet om at man opplever å være underfinansiert.

– Vi har understreket i både søknadsbrev og i møter at det ikke er mulig å ta på seg et så omfattende ansvar innen norsk fag- og yrkesopplæring uten økt statlig støtte. Vi har også pekt på at våre nordiske naboland har betydelig høyere statlig finansiering til sine tilsvarende WorldSkills organisasjoner, med henholdsvis 15 millioner i Sverige og 9,9 millioner i Danmark.

– Politisk støtte må gjenspeiles i finansieringen

Daglig leder Bjørnar Valstad viser til en tidligere uttalelse fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i oktober 2023, om at «WorldSkills Norways aktiviteter, som skole-NM, er viktige bidrag til motivasjon og mestringsglede i fag- og yrkesopplæringen.»

– Vi føler det er stor støtte, både i regjeringen og på Stortinget, til at det arbeidet WorldSkills Norway gjør er viktig for å fremme yrkesfagene. Men vi er nå kommet til et punkt hvor den politiske støtten er nødt til å gjenspeile seg i finansieringen, sier Valstad.

 

Les også:
 Usikkerhet rundt finansieringen av WorldSkills Norway skaper bekymring