Viken beste fylke under Skole-NM 2023

Medaljeoversikt Skole-NM 2023

Det ble delt ut 105 medaljer i årets Skole-NM, og av dette tok Viken med seg hele 8 gull og 19 medaljer totalt. Deretter fulgte Vestland med 6 gull og 12 medaljer, og Innlandet med 5 gull og 18 medaljer.

- Vi fører ingen statistikk over hvilke fylker som tar flest medaljer i Skole-NM, men det er likevel morsomt å se hvordan medaljene fordeler seg, sier daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad. Statistikk kan brukes på mange måter, og fordeler vi antall medaljer på antall deltagere fra fylkene, vil dette bildet se annerledes ut, sier Valstad.

Blir større for hvert år

Skole-NM ble startet som et pilotprosjekt med støtte fra kunnskapsdepartementet i skoleåret 2015-2016, og ble etablert som et felles nasjonalt mesterskap fra og med 2017. Skole-NM har deretter vært arrangert årlig, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021. I startåret  ble det gjennomført konkurranser med elever fra fire fylkeskommuner i 16 ulike yrkesfag. I 2023 ble det arrangert nasjonale finaler i 37 ulike yrkesfag med deltagere fra alle fylkeskommunene. Det er de tradisjonelt store yrkesfagene som har størst oppslutning, men for WorldSkills Norway som har prosjektledelse for Skole-NM, er det også viktig å vise frem de mer nisjepregede og tradisjonsrike små fagene.

- Skole-NM er for alle! Både små og store fag, sier Valstad. Mesterskapet ble startet med mål om å bygge stolthet, motivasjon og mestring hos elevene, og bidra til økt rekruttering og interesse for yrkesfag.  I tillegg ser vi en viktig bieffekt med at Skole-NM bidrar til bedre nettverk og tettere bånd mellom skoler på tvers av hele landet.

I utgangspunktet er det en deltager/lag pr fylkeskommune som får delta i finalene. I tillegg har arrangørskolene en friplass for å kunne stille opp når de påtar seg arrangøransvar.

Antallet deltagere vil i 2024 sannsynligvis gå opp, da flere fylkeskommuner splitte opp og gi grunnlag for flere deltagere i finalene. I løpet av noen uker vil det sendes invitasjon til landets skoler om å bli arrangør av Skole-NM 2024.