Trenger vi et nasjonalt senter for yrkesfag?

Publisert

Trenger vi et nasjonalt senter for yrkesfag?

Sentralstyremedlem Thom Jambak i Utdanningsforbundet spør i en debattartikkel på utdanningsnytt.no om vi egentlig trenger et nasjonalt senter for yrkesfag.

Det kan være fristende å stille spørsmålet: Trenger vi egentlig et større byråkrati når det er flere læreplasser og mer praktisk opplæring som trengs?

Regjeringen Støre varsla i Hurdalsplattformen at det skal opprettes et nasjonalt senter for yrkesfag. Dette finner vi under overskriften «Videregående» i plattformen. Jeg setter stor pris på at den rødgrønne regjeringen er villige til å satse på yrkesfagene, det trengs. Men det er også viktig å stille spørsmålet om vi trenger et nasjonalt senter for yrkesfag?

Vil det løse for eksempel læreplassmangelen, den skjeve kjønnsbalansen eller rekrutteringen? Sett fra Utdanningsforbundets ståsted er noen saker viktigere enn andre, spesielt er det saken om YFF som våre medlemmer opplever som problematisk. Flere kvalifiserte yrkesfaglærere og høyere lærertetthet er et annet.

Om et senter for yrkesfagene vil kunne løse disse, eller andre, utfordringer i sektoren er selvsagt vanskelig å si. Først må man vel si noe om målet for et slikt senter, eller hvilke utfordringer det skal bidra til å løse. Jeg håper Utdanningsforbundet får mulighet til å diskutere saken og komme med våre råd før det blir tatt en endelig avgjørelse om saken.

Å opprette et nasjonalt senter for yrkesfagene er ikke en helt ny idé. I Karlsenutvalget, som skrev NOU-en Fagopplæring for framtida i 2008, ble det nevnt noe lignende. Men da var det et forskningssenter, for å styrke forskningen på fag- og yrkesopplæringen, som ble foreslått. Det var en idé som ble godt mottatt i sektoren, men som aldri ble satt ut i livet. Det er synd, hadde man opprettet dette den gangen, hadde vi hatt et bredere kunnskapsgrunnlag og mer forskning om fagopplæringen i dag.

Det finnes også allerede flere sentre for yrkesfag. OsloMet åpnet et kompetansesenter for yrkesfag i 2018, og Universitetet i Agder har fått midler til å opprette et «Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet». Og Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene har vide fullmakter gjennom mandatet til å påvirke utviklingen av fagopplæringen – med et solid flertall av arbeidslivets representanter.

Les hele debattartikkelen på Utdanningsnytt.no