LO sier nei til lovfestet rett til læreplass

Publisert

– Å lovfeste rett til læreplass er en utrolig dårlig idé. Jeg synes hele forslaget viser en stor mangel på kunnskap og innsikt om hva som er problemstillinga her, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Å lovfeste rett til læreplass er en utrolig dårlig idé. Jeg synes hele forslaget viser en stor mangel på kunnskap og innsikt om hva som er problemstillinga her, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LOs Trude Tinnlund er klinkende klar på at lovfestet rett til læreplass ikke er mulig.

– Det er en utrolig dårlig idé. Jeg synes hele forslaget viser en stor mangel på kunnskap og innsikt om hva som er problemstillinga her. Partene i arbeidslivet og regjeringa er inne i en tredje runde med samarbeid for å skaffe flere læreplasser. Likevel tror enkelte at det finnes en quick fix som vil løse alle utfordringene vi er i, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til Dagsavisen.

Problemet hun sikter til er mangelen på læreplasser. Hvert år står flere tusen elever uten læreplass.

Fullfører ikke

Av de 6.600 som ikke fikk læreplass i 2021, var 4.300 ikke registrert med læreplass eller annet tilbud innen utgangen av 2021, viser tall fra regjeringen. 30 prosent av elevene på yrkesfag fullførte ikke i løpet av tida, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analyser fra byrået viser at de som ikke får læreplass, har mindre sjanser for å fullføre videregående, og mindre sjanser for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Samtidig er behovet for nyutdannede fagarbeidere stort – Norge står nemlig i fare for å mangle 90.000 av dem innen 2035, ifølge tall fra regjeringen.

Bekymret for kvalitet

LO er bekymret for at en lovfesting av læreplass vil svekke kvaliteten på opplæringen.

– Vi kan ikke bare pålegge alle bedrifter å bli lærebedrifter. Skal vi sende ungdommene rett ut til bedrifter som ikke er forbedret og kvalifisert? Det hadde ikke jeg sendt mine barn til, det er i alle fall helt sikkert, sier Trude Tinnlund.

Hun påpeker at selv om dette lovfestes må lærebedriftene uansett rekrutteres og settes i stand til og drive opplæring. Lovfesting er derfor et lite målretta tiltak, mener hun.

Les hele saken hos Dagavisen.