Kraftig økning i antall kvinnelige lærlinger i bygg- og anleggsteknikk

Publisert

Antall kvinnelige lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk er i sterk økning.

Antall kvinnelige lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk er i sterk økning. Foto: BNL

Antall kvinnelige lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk har økt med 151 prosent de siste fem årene. I 2022 var det 972 kvinnelige lærlinger innen dette fagområdet, mot 388 i 2018. Dette er den største veksten blant alle yrkesfag.

Økningen er trolig drevet av flere faktorer, blant annet økt fokus på likestilling i arbeidslivet, mer synlige rollemodeller og et økt fokus på yrkesfaglig utdanning.

Læringsbedriften Byggopp Vestland i Førde har 12 prosent jentelærlinger, mot landsgjennomsnittet på 8 prosent. Bedriften mener at gode rollemodeller og et godt jentenettverk er viktige årsaker til suksessen.

WorldSkills Norway: – En positiv utvikling

– Økningen i antall kvinnelige lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk er en positiv utvikling. Det bidrar til å redusere kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, og det gir flere jenter mulighet til å velge et yrke de er interessert i, sier Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway

Saken er også relevant for Norge, da landet har et mål om å nå en kjønnsbalanse på 50/50 innen alle yrker innen 2030.

Les mer om saken på NRK.no