Helsefagelev fikk ikke lærlingplass

Illustrasjonsbilde - helsefagarbeider.

Illustrasjonsbilde - helsefagarbeider. Foto: WorldSkills Norway

Hvert år går over 1000 yrkesfagelever på vg3 i skole, et omdiskutert alternativ til å være lærling. Etter endt løp er Silje Krane (19) usikker på om hun vil jobbe innen helse, skriver Fagbladet.no.

Dette er Vg3 i skole
  • Vg3 fagopplæring i skole ble opprettet under Reform 94.
  • De som søker lærlingeplass uten å få det, har krav på alternativ opplæring gjennom vg3 i skole. Hensikten er at de skal få muligheten til å fullføre med fagbrev.
  • Rundt 1200-1400 elever går hvert år på vg3 i skole. Det er bare et fåtall av de rundt 5000 til 7000 som ikke får læreplass.
  • Dermed takker mange nei til vg3 i skole etter å ha fått avslag å bli lærling.
  • Skoleåret er i stor grad basert på praksis, i noen tilfeller opp mot 80 til 100 prosent av tiden.

Kilde: NIFU

Etter to år på helsefag på Kristiansund videregående skole søkte Krane om å bli lærling i 2021. Men nåløyet var trangt. Det var 30 elever i klassen. Kommunen stilte opp med åtte læreplasser.

– Jeg var forberedt på at det ikke skulle bli enkelt å få læreplass. Det var mange som søkte, sier Silje Krane (19) til Fagbladet.no.

Da hun heller ikke over sommeren fikk læreplass hjemkommunen Kristiansund, takket hun ja til vg3 i skole. Etter 15 måneder med praksis og skole skal hun gå opp til fagprøven i februar.

Omdiskutert ordning

Hun er glad hun snart er ferdig. For stort mer ulønnet praksis hadde hun ikke orket for å gå opp til fagbrevet.  

– Det er ganske slitsomt å jobbe i helse, for man bruker kroppen sin mye. Og det er ganske mye å gjøre på praksisplassen. Egentlig er det som en vanlig arbeidsplass. Jeg synes det er ganske kjipt at vi jobber sju til åtte timer hver dag uten at vi får betalt for det. Det er ganske demotiverende, sier hun.

Vg3 fagopplæring i skole er et skolebasert tilbud til dem som søker, men ikke får lærlingplass. Men siden løsningen ble innført under Reform 94, har den vært omdiskutert.

«Få deltar, og enda færre fullfører» slo forskningsinstituttet Fafo fast i 2015. I evalueringsrapporten «Godt, men ikke for godt», slår forskerne fast at ordningen ikke har fungert tilfredsstillende. En utfordring er at den skal være bra nok til å kvalifisere for fagbrev. Samtidig skal den ikke være så god at den konkurrerer med lærlingeordningen.

Forskerne gjorde kvalitative intervjuer med både lærere og elever. Mange pekte på at vg3 bestod av lite skole og mye praksis, som i stor grad lignet en vanlig jobb. Det at praksisen i motsetning til lærlingplasser ikke var lønnet, førte ofte til mangel på motivasjon og var avgjørende da mange valgte bort vg3 i skole.

Les hele saken på Fagbladet.no