Har tro på et nasjonalt senter for yrkesfag

Publisert

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Mangelen på læreplasser har lenge vært et stort problem for yrkesfag. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tror et løfte fra Hurdalsplattformen kan bidra til å løse utfordringene, ifølge Dagsavisen.

NHOs kompetansebarometer for 2022 viste at bedriftene på landsbasis manglet omtrent 2610 lærlinger, først og fremst fordi det ikke fantes nok søkere. Samtidig svarer 64 prosent av bedriftene at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning.

Nå mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), LO og NHO at løsninga nærmer seg. Etableringa av et nasjonalt senter for yrkesfag vil kunne sikre at utdannelsen kan tilpasses bedre etter behovet for lærlinger, mener de.

– ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Vi har veldig lite samla kunnskap om forhold som påvirker yrkesfag, og utviklinga innen de forskjellige fagene. Vi må løse framtidas behov for arbeidskraft, og vi må sørge for å utvikle fagene på en god måte. Vi må være trygge på at de vi utdanner blir godt kvalifisert. Da er vi avhengig av tett kontakt med bransjene, sier Brenna til Dagsavisen.

Et nasjonalt senter for yrkesfag ble lovet i Hurdalsplattformen. Regjeringa har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan dette senteret kan utvikles, og hva det skal inneholde. De hadde nylig sitt første møte, og skal levere en utredning innen 1. oktober 2023.

Får støtte fra LO

– Et nasjonalt senter for yrkesfag må ikke forveksles med andre senter som eksisterer i Norge, regionale kompetansesenter eller de ulike akademiske sentrene. Det skal ikke være et fagspesifikt støttesenter, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Det skal være et nytt, frittstående senter som skal bidra til innovasjon og fremtidssatsing av yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i kontinuerlig omstilling og endring, sier hun.

Tinnlund understreker at det nye senteret ikke skal drive med opplæring eller undervisning, og er sikker på at utviklingen av yrkesfag ikke kan styres innen de eksisterende rammene for utdanning eller fra arbeidslivet alene.

Les hele saken hos Dagsavisen