Agder: Historisk høye tall på antall lærekontrakter

Publisert

I Agder fikk omkring 85 prosent av søkerne en lærekontrakt. Det er det samme som Rogaland og best i landet. Det er også en økning fra i fjor. 10 av 11 fylkeskommuner hadde vekst i antall lærekontrakter.

I Agder fikk omkring 85 prosent av søkerne en lærekontrakt. Det er det samme som Rogaland og best i landet. Det er også en økning fra i fjor. 10 av 11 fylkeskommuner hadde vekst i antall lærekontrakter.

Utdaningsdirektoratet har offentliggjort tall som viser at Agder, sammen med Rogaland, ligger på topp i antall inngåtte lærekontrakter i 2022.

I perioden oktober 2021 til og med september 2022 ble det på landsbasis inngått 24.900 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før. Mer enn 8 av 10 søkere startet i lære i bedrift.

– Det er alltid fint å få bekreftet at langsiktig og grundig arbeid med formidling av lærekontrakter gjenspeiler seg i tallene. Nå må vi bare fortsette sammen med de gode samarbeidetspartnerne i privat og offentleg sektor, opplæringsbedrift og ikke minst de videregående skolene, seier Morten Torkelsen leder av fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune.

I Agder fikk omkring 85 prosent av søkerne en lærekontrakt. Det er det samme som Rogaland og best i landet. Det er også en økning fra i fjor. 10 av 11 fylkeskommuner hadde vekst i antall lærekontrakter.

Det er særleg privat sektor som står for økningen. Hoveddelen av læreplassene finner vi i privat sektor. 76 prosent av alle nye lærlinger har læreplass i privat sektor, mens 19 prosent har startet i lære i kommunal og 6 prosent i statlig sektor.

Tross nedgang i 2019–20 har tallet på nye lærekontraktar økt de siste par årene. Nå er de historisk høye. 24.900 nye lærlinger startet opplæringen i 2021–22. Det er 400 flere enn i 2020–21, noe som tilsvarer en økning på nesten 2 prosent.

På tross av de høye tallene er det stadig mange unge uten læreplass. 84 prosent av søkerne startet opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat i løpet av 2022. Det betyr samtidig at 16 prosent av søkerne ikke fikk læreplass i bedrift før utgangen av året. Det kan være mange grunner til at søkere ikke får læreplass. Grunnen kan være at bedriftene ikke opplever søkerne som kvalifiserte eller klare for overgangen til lære, at tallet på skoleplasser ikke samsvarer med tallet på tilgjengelige læreplasser, eller at bedriftene manglar motivasjon for å ta inn lærlinger (Utdanningsdirektoratet 2019).

Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene når det gjelder hvor stor del av søkerne som får lærekontrakt. På landsbasis er delen størst innan bygg- og anleggsteknikk, der 87 prosent av søkerne fikk lærekontrakt. Til sammenlikning var det 71 prosent av søkerne til helse- og oppvekstfag som fikk lærekontrakt.

Fleire tal og mer informasjon kan du  lese på siden til Udir.

Kilde: Agder Fylkeskommune