7 av 10 elever på helsefagarbeid får ikke læreplass i Oslo

Helsefagarbeider.

Foto: Worldskills Norway

For mange av elevene som søker læreplass, ender opp uten tilbud. Samtidig er det et økende behov for flere faglærte i helsefag. Nå vedgår byrådet at Oslo kommune ikke har gjort nok tidligere, men lover endring.

– Når det kommer til praksisplasser, har ikke vi i Oslo kommune vært flinke nok, erkjenner skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Akers Avis/Groruddalen.

– Vi vil trenge langt flere helsefagarbeidere de neste 20-30-40 årene. Da avhenger man av høy rekruttering og nok praksisplasser. Begge deler er en utfordring i dag.

Flesteparten av dem som utdanner seg til helsefagarbeidere, vil ende opp med praksisplass og senere jobb i kommunen, for eksempel på sykehjem. Dermed har kommunen et ansvar.

– Vi har gitt tydelige signaler til kommunens virksomheter om dette flere ganger, men nå gjentar vi det tydeligere enn noen gang. En klinkende klar oppfordring om å ta inn lærlinger står nå i fellesføringene til alle kommunale virksomheter. Det viser at vi mener alvor, sier Eidsvoll.

Tenke nytt

– Den demografiske utviklingen er sånn at det fram til 2040 blir flere eldre, og omsorgsbehovet vil være større. Bare å opprettholde den dekningen vi har i dag vil kreve mer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Akers Avis(Groruddalen.

Sammen med skolebyråden ønsker han å vite mer om hvordan dagens og fremtidens elever kan motiveres til å søke helsefag. For behovet er massivt.

– Sykehus skal du bare være på i en viss periode, så er det opp til kommunen å tilby gode helsetjenester videre. Da er vi nødt til å ha nok faglærte på sykehjem og i hjemmetjenesten, sier han.