Ung.no svarer på spørsmål om lønn for lærlinger

Aktuelt

Publisert

Lærling og lønn. Bilde av en industrimaler (Foto: KIS)

(Foto: KIS).

Hva er minstelønn for lærlinger? Kan man få lønnsøkning som lærling? Ung.no har svart på disse to spørsmålene.

SPØRSMÅL:
Jeg er en lærling som elektriker. Og lurer på om jeg også skal få 3,7% mer i lønn? likens som montørene får etter lønnsforhandlingene. Takk på forhånd. - Gutt, 19 år

SVAR FRA UNG.NO:

Lønn er i all hovedsak ikke lovregulert, men baserer seg på avtale. Det er ikke lovregulert at man skal gå opp i lønn.

Hva du skal få i lønn skal stå i arbeidsavtalen du har med bedriften du jobber i.

Lønnen til lærlinger vil variere etter hvilket fag man er lærling i, om man er medlem av en fagforening og om lærebedriften følger gjeldende tariffavtale.

Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller arbeidsgiver direkte på arbeidsplassen din for å undersøke om dere har en tariffavtale eller andre avtaler der du jobber, og i så fall om disse avtalene gir deg rett til lønnsøkning.

Kilde: https://www.ung.no/oss/9G6Z3OM9CKYpkmJSPycz9e

SPØRSMÅL:
Hei! Venninen min er lærling innenfor design og tekstil, men tjener ca. 2500 kroner i måneden. Er dette lovelig? Å tjene ca. 16 kroner i timen virker ikke forsvarlig. - Jente, 18 år.

SVAR FRA UNG.NO:
I Norge finnes det ingen generell minstelønn. Dette gjelder også for lærlinger.

Hva venninnen din skal få i lønn skal stå i arbeidsavtalen hun har med bedriften hun jobber i.

I læretiden er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønnen til en nyutdannet fagarbeider.

Lønnen til lærlinger vil variere etter hvilket fag man er lærling i, om man selv er medlem av en fagforening og om lærebedriften følger gjeldende tariffavtale.

Det er vanlig at lønnen fordeles slik at man får mindre lønn i begynnelsen av læretiden, og mer mot slutten når man nærmer seg fagprøven/svenneprøven.

Siden venninnen din er lærling, bør hun ta spørsmålet opp med opplæringskontoret eller lærestedet som har avtalen med bedriften hun er lærling i. Dere finner mer om informasjon og kontaktopplysninger til opplæringskontorene på utdanning.no sin temaside om opplæringskontor. Hun kan også kontakte elev- og lærlingombudet for mer informasjon, eller fagforeningen sin, hvis hun er medlem av en fagforening.

Kilde: https://www.ung.no/oss/QHPFOxbqBa55NMQ6ullVtB