Stor mangel på kompetent personell hos norske bedrifter: - Behov for en grunnskolereform

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, var på TV2 i dag og snakket om NHOs kompetansebaromter og vårt medlem På Håret snakket om mulighetene i frisørbransjen.

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, var på TV2 i dag og snakket om NHOs kompetansebaromter og vårt medlem På Håret snakket om mulighetene i frisørbransjen.

Hele to av tre bedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer. Aldri før har mangelen på relevant utdanning vært høyere, og det er kompetanse innen håndverksfag som særlig utmerker seg.

Mandag 28. februar lanserte NHO sitt kompetansebarometer. Dette er en kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 2014. Årets utgave er den åttende i rekken.

Resultatene viser at hele to av tre NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov. Aldri før har man sett like høyt tall i barometerets historie. Og det er håndverksfaget som utmerker seg. Hele 55 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for denne kompetansen.

Har tapt kunder

Halvparten av alle som er i jobb i Norge, jobber innenfor privat tjeneste- og handelssektor. NHO Service og Handel (NHOs nest største landsforening), som representerer bedriftene i denne sektoren, har en høyest andel som oppgir at de har tapt kunder som følge av mangel på kompetanse.

- Yrkesfag har blitt løftet høyt på agendaen hos mange organisasjoner og politikere de siste årene, men dessverre ser vi at kompetansegapet bare øker. Vi må ha tiltak for å sikre at næringslivet får kompetansen de har behov for fremover, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Etterlyser grunnskolereform

Blant medlemmene i NHO Service og Handel ser man det udekkede kompetansebehovet bare har økt de siste årene. I 2019 svarte like under 50 prosent av medlemsbedriftene at de hadde et udekket kompetansebehov. I år er tallet oppe på 57 prosent.

- En av løsningene på kompetanseutfordringene er en grunnskolereform. Praktiske fag må gis langt mer oppmerksomhet, slik at elever sikres et tilbud som både gir læring og mestringsfølelse. Mange av de som går i 10. klasse kjenner ikke til alle de jobbmulighetene som ligger i yrkesfag, enten det dreier seg om frisør, kokk eller snekker, sier Kaltenborn.

- Videre må rådgivningsfunksjonen for elevene i ungdomsskolen forsterkes. Ungdomsskoleelevers valg av studieretning er blant de mest krevende og avgjørende valgene som mange mennesker står overfor gjennom hele livet. Næringslivet må kobles tettere på både rådgivningen og undervisningen i langt høyere grad enn i dag. Vi ser også innenfor tjeneste og handel at det fremover blir behov for reparasjoner og gjenbruk, og de håndverksfagene som er i stand til å utføre det, legger hun til.

- Dersom vi ikke får på plass tiltak og tettet kompetansegapet, vil det være en tragedie for de som kunne ha skapt flere arbeidsplasser, men også de som kunne fått de jobbene.

Om NHOs kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer er en undersøkelse som viser medlemsbedriftenes utdekkete kompetansebehov og konsekvensene av dette.  Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 2014. Årets utgave er den 8. i rekken.

Noen hovedfunn:

  • I 2021 oppgir to av tre bedrifter å ha et udekket kompetansebehov (totalt for hele NHO-fellesskapet). Dette er den høyest andelen i barometerets historie.
  • Blant NHOs landsforeninger, så er det flest bedrifter i NHO Service og Handel som oppgir at de har tapt kunder som følge av mangel på kompetanse.
  • Bedrifter hos NHO Service og Handel har et økende udekket kompetansebehov. 57 prosent i 2021. 2019 lå det på like under 50 prosent. 
  • I NHO Service og Handel er det særlig håndverksfag (56 prosent av medlemmene oppgir at de har behov for den kompetansen), som for eksempel frisører, som utmerker seg som en kompetanse bedriftene mangler.
  • 43 prosent av NHO Service og Handel-medlemmene oppgir at de har forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.
  • Det er estimert at det er behov for 4.900 flere ansatte hos NHO Service og Handel-bedriftene.

Kilde: www.nhosh.no

Mer om NHOs kompetansebarometer her