Statlig lærebedriftkonferanse

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Hvordan kan vi sørge for at kvalifiserte lærlinger får læreplass? Målet med konferansen er å gi inspirasjon til statlige virksomheter om å videreføre arbeidet med lærlinger eller å rekruttere lærlinger for første gang.

lgruppen er faglige ledere, instruktører og HR-ansatte i alle statlige virksomheter - både de som allerede har lærling og de som ikke har det.

Tid: Fredag 25. november kl. 10.00-15.00 (med lunsj-servering). Registrering fra kl. 09.30, møt opp i god tid.

Sted: Munchmuseet, Edvard Munchs Plass 1, Oslo. Fysisk oppmøte er begrenset til 100 deltakere.

Gratis adgang til utstillingene for alle som deltar fysisk på konferansen. Kunstforedrag om Munch v/ kunsthistoriker Tonje Lieberg inngår i programmet

Meld deg på her for fysisk deltakelse!
Påmeldingsfrist: 17.11.2022

Konferansen vil også streames direkte de første to timene (frem til lunsj). Direktesending og opptak av sendingen blir tilgjengelig på denne nettsiden.

Meld deg på her for digital deltakelse!
Påmeldingsfrist: 22.11.2022

Dersom du angir at du deltar digitalt, får du tilsendt lenke til sendingen dagen før. 

Om programmet

Regjeringen har i Hurdalsplattformen presisert at de ønsker å sikre læreplass for alle ungdommer som er kvalifisert for det. Konferansen er et ledd i arbeidet med å oppnå dette.

Konferansen skal bidra til nettverksbygging, erfaringsutveksling mellom lærebedrifter i arbeidet med lærlinger og gi inspirasjon til deltakerne. 

Vi har fått innledere som vil la deltakerne se muligheter og gi strategier for å lykkes med å rekruttere lærlinger. I gruppearbeidet vil virksomhetene kunne dra nytte av hverandres erfaringer i arbeidet med et case. I paneldebatten vil paneldeltakere delta i diskusjonen om aktuelle problemstillinger i arbeidet med lærlinger.

Program:

09.30 Registrering og kaffe/bakst
10.00 Velkommen
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.05 Åpning av konferansen
v/ Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.10 Nytt kartleggingsverktøy
v/ Selma Hoummira, rådgiver, OK Stat
10.30 Lærlingens karriereveier 2013-2022
v/ Reidar Dischler, seniorrådgiver, fagsjef kvantitativ analyse, Opinion AS
10.50 Forsvaret - årets beste lærebedrift 2021
v/ stabssersjant Marius Gulbrandsen, lærlingekoordinator ved Opplæringskontoret for Forsvaret
11.10 Pause - påfyll av kaffe/te/vann
11.20 Mangfold i lærlingestrategien
v/Ming Unn Andersen, associate, og Solfrid Bilstad Neraasen, manager, PwC
11.40 OK stats tilbud
v/ Monica Jonsrud Svenningsen, seniorrådgiver, OK stat
12.00 Lunsj
13.00 Rekruttering i samarbeid med videregående skole - Yrkesfaglig fordypning (YFF)
v/ Petter Olstad, lektor i økonomifag, Bjertnes videregående skole
13.15 Gruppearbeid
14.00 Kunstforedrag: MUNCH – En uendelig gave
v/ Tonje Lieberg, kunsthistoriker 
14.20 Pause - kaffe/te/vann/frukt
14.30 Panelsamtale med erfaringsdeling

Panel:
Anita Tjelta, avdelingsdirektør, avdeling for fagopplæring, Utdanningsetaten
Cathrin Rattèn, lærlingekoordinator, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Petter Olstad, lektor i økonomifag Bjertnes videregående skole.
Mia Maudal Hordnes, rekrutteringskoordinator, Norsk helsenett

Panelleder:
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, seksjonsleder, OK stat
15.00 Takk og farvel
Gratis adgang til utstillingene for alle deltakerne på konferansen

Med forbehold om endringer i programmet. 

Kommunal- og distriktsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er arrangør for konferansen,