Næringslivet oppfordrer unge til å søke yrkesfag

Det nærmer seg søknadsfristen 1. mars for å søke videregående skole. NHO melder at det er mangel på lærlinger i flere fag og oppfordrer de unge til å velge yrkesfag.

Flere bedrifter sliter med å få lak i lærlinger. Blant annet vil det kunne bli stor mangel på frisører, og arbeidskraft innen bygg og elektro i årene som kommer.

NHO: – Minst 55 prosent bør søke yrkesfag

Gjennom pandemien har flere bedrifter mista mange kompetente fagfolk.

NHO ønsker at flere nå søker seg inn på yrkesfag i videregående skole. De mener behovet for flere med fagbrev vil bli kjempeviktig fremover.

Ifølge NHO er det de typiske håndverksfaga som sliter mest med å få nok fagfolk: bygg og elektro. Samtidig ser Charlotte Norvik Lindquister i NHO at også andre næringer sliter med rekruttering:

Tallene på søkere til yrkesfag har ligget på litt under 50 prosent. Den andelen ønsker Lindquister skal være på minimum 55 prosent i favør yrkesfag.

For å få til det mener hun at det må jobbes mye mer med rekruttering og få opp interessen for disse fagene.

– Vi må jobbe med ungdommene og vise at det er kjempefine jobber og gode karrieremuligheter i disse yrkene.

Les hele saken på NRK.no