Enige om behovet for flere fagarbeidere

Framtidig mangel på fagarbeidere er bakgrunn for at stortingsrepresentant Margret Hagerup, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre, tok opp temaet i Stortinget.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H).

– Kompetansepolitikken blir veldig viktig framover, særlig med tanke på det grønne skiftet vi skal igjennom. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. Pilene peker heldigvis i rett retning, men mye arbeid gjenstår, påpekte Hagerup.

Kunnskapsminister Tonje Brenna forsikret Hagerup om at hun deler engasjementet for yrkesfag.

– Regjeringen varslet allerede i Hurdalsplattformen at vi vil gjennomføre et kraftfullt løft for yrkesfagene. Det begynner med at vi skal styrke den praktiske læringen i skolen, bedre yrkesfagopplæringen og læretiden, samt bedre vilkårene for seriøse aktører i arbeidslivet.

Deler ønsket om å satse på praktiske fag

Hagerup og Brenna deler engasjementet for å gi elever som ønsker seg til et yrkesfaglig program i videregående mulighet til mer praktisk opplæring allerede på ungdomstrinnet.

– Vi må sørge for å gjøre yrkesfagene mer attraktive og gi flere elever læreplass. I tillegg må vi sikre at færre faller fra i videregående skole. Før 2013 var det et problem at de yrkesfaglige utdanningene var for lite relevante for det yrkeslivet elever og læringer skulle ut i, sa Hagerup.

Lover et kraftfullt yrkesfagløft

Da kunnskapsminister og Ap–politiker Tonje Brenna fikk ordet, sa hun at hun deler Margret Hagerups engasjement for å få flere elever til å velge yrkesfag og for et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og arbeidslivet om dimensjonering.

– Fagarbeidere er en viktig ressurs for landet vårt og vi trenger veldig mange flere av dem i årene som kommer. Jeg er opptatt av at vi både utdanner nok og gode fagarbeidere og vi skal ha høy kvalitet på opplæringen både i skole og i bedrift, sa Brenna.

Kilde: Utdanningsnytt.no