Én mulighet er å samle ungdomstrinnet og videregående skole til et sammenhengende skoleløp, noe lignende den amerikanske high school-modellen. Det gir tilgang til verksteder og lærerkompetanse.

En andel felles kjernefag kombinert med en lik eller større andel valgfag, kan få flere ungdommer til å oppleve mestringsglede og mening.

Det finnes sikkert flere løsninger. Det som er sikkert, er at dagens teoritunge skole ikke fungerer.

Les hele innlegget på NRK.no