Deler ut 77 millioner kroner til utstyr på yrkesfag

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Det er viktig at elever på yrkesfag er forberedt på den praktiske virkeligheten som venter dem i arbeidslivet. Nå deles det ut 77 millioner kroner til skoler over hele landet, slik at de kan kjøpe inn utstyr.

– Oppdatert utstyr på yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker. Denne regjeringen vil derfor gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfag slik at opplæringen blir mer relevant for det arbeidslivet elevene skal ut i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun tror en moderne utstyrspark på skolene vil ha positiv effekt på elevenes motivasjon.

– Vi kan ikke forvente å få så godt forberedte fagarbeidere som næringslivet trenger, hvis utstyret elevene bruker på skolen er fra en helt annen generasjon, sier Brenna.

Skoler over hele landet får penger til nytt utstyr

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring og som skal sørge for at utstyret skolene har er godt nok. En undersøkelse som Utdanningsforbundet gjennomførte i 2020 viste at 1 av 4 lærere på yrkesfag mente de manglet nødvendig utstyr.

– Selv om innkjøp av utstyr er et fylkeskommunalt ansvar, ser vi at det trengs et løft på dette området. Her må vi samarbeide, både staten, fylkeskommunen og næringslivet, sier Brenna.

Nå får skoler over hele landet til sammen 77 millioner kroner til innkjøp av nytt utstyr. Det er Utdanningsdirektoratet som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig skal man forske på hvordan man best kan bruke slike statlige tildelinger til å stimulere fylkeskommunene til å investere i mer oppdatert utstyr. 

Les hele saken på regjeringen.no