Worldskills-rapport om fremtidens yrkesfag

Publisert

WorldSkills International har utgitt en rapport kalt "Future Skills for the 2020s - A New hope", hvor man ser på trender og utvikling for fremtidens yrkesfag.

Les hele rapporten her.

Denne rapporten er for de som jobber innen yrkesutdanning og politikere, WorldSkills-bevegelsen, næringsliv, akademia, media og elever i alle aldre som er interessert i trender og ferdigheter. Prosjektet har som mål å identifisere viktige trender på tvers av bransjesektorer, og utforske implikasjonene dette har for yrkesutdanning.

Digitalisering antas å ha mest innvirkning på ferdigheter dette tiåret. Andre megatrender med stor innvirkning er globalisering, bærekraft og automatisering. Covid-19 viruset akselererer endring i alle deler av arbeidslivet i dag, selv om det senere i tiåret antas at andre trender vil ha større innvirkning på ferdigheter.

Rapporten ser på hvilke egenskaper og ferdigheter som vil være viktige i fremtidens arbeidsliv, og hvordan dette også vil påvirke yrkesutdanningen i fremtiden.