Skolesøknader for høsten 2021: Flertall for yrkesfag i 7 av 11 fylker

Mange har valgt å søke seg til yrkesfag i 2021

For 7 av landets 11 fylker var det et flertall av søkere til yrkesfag for skoleåret 2021-22.

Agder:

Ved innsøking til Vg1 er det en tilnærmet lik fordeling mellom yrkesfag og studieforberedende tilbud. 
Kilde: Agder Fylkeskommune

Innlandet:

56 prosent av søkerne til vg1 har søkt yrkesfag. 
Kilde: Innlandet Fylkeskommune

Møre og Romsdal

59 prosent av søkerne til vg1 har søkt yrkesfag. 
Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Nordland

Andelen som velger yrkesfag er på hele 60 % blant Vg1-elevene.
Kilde: Nordland fylkeskommune

Oslo

Andelen som velger yrkesfag er på 26,3 % blant Vg1-elevene.
Kilde: Oslo kommune

Rogaland

Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå rett over 54 prosent.
Kilde: Rogaland fylkeskommune

Troms og Finnmark:

Andelen som velger yrkesfag er på 45 % blant Vg1-elevene.
Kilde: Troms og Finnmark Fylkeskommune

Trøndelag

Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå rett over 54 prosent.
Kilde: Trøndelag Fylkeskommune

Vestfold og Telemark

Andelen som velger yrkesfag er på 51 % blant Vg1-elevene.
Kilde: Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestland

Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå på 56 prosent.
Kilde: Vestland Fylkeskommune

Viken
Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå på 44 prosent.
Kilde:  Viken Fylkeskommune