Skole-NM i april 2022

Etter to år med avlysning av Skole-NM på grunn av covid-19 er det et mål å arrangere nytt skolemesterskap i april 2022.

– Vi har fått bekreftet at mange av arrangørskolene som hadde planlagt for Skole-NM i 2021 ønsker å arrangere i 2022. Svært mange av arrangører er derfor allerede på plass. Det er imidlertid fortsatt noen fag som står uten arrangør, og vi inviterer i disse dager derfor fylkeskommunene og relevante skoler til å søke om å bli medarrangør.

Oversikt over status og arrangementssteder for de ulike fagene finner du her.

Konseptet for Skole-NM vil følge tidligere arrangement og vil hovedsakelig gå over to dager, med oppmøte dag 1, konkurranser, premieutdeling og hjemreise dag 2.

Frist for å melde inn en foreløpig søknad/interesse for å være arrangør er 17. september.

– Vi vil også oppfordre alle skoler til å spre informasjon om Skole-NM til sine elever. Deltagelse i Skole-NM er både morsomt og motiverende. Oppgavene de møter på NM er svært relevante for det de møter i arbeidlivet og er og er en glimrende måte å forberede elevene til tverrfaglig eksamen og senere arbeidliv, avslutter Bjørnar Valstad.