WorldSkills Norway

Innhold

Over 8 av 10 nyutdannede fagarbeidere går rett ut i jobb

84,4 prosent av dem som besto fag- eller svenneprøven i Innlandet i 2018 og 2019, var i arbeid i november året etter.

– Innlandet har den laveste andelen i landet av nyutdannede fagarbeidere utenfor både jobb og utdanning, sier seksjonssjef for Fagopplæring og skoletilbud i Innlandet fylkeskommune, Jørn Olav Bekkelund.

Man kan ta fag- eller svenneprøve både som lærling, praksiskandidat og elev. Sysselsettingsgraden nasjonalt varierer mellom de forskjellige gruppene:

  • 96 prosent: Praksiskandidater. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid.
  • 75 prosent: Personer som fikk fag- eller svennebrev som lærling. 18 av de resterende 25 prosentene var i utdanning ett år etter bestått fag- eller svenneprøve.
  • 62 prosent: Elever som har fullført fagopplæring i skole. Dette er et tilbud til søkere som ikke får læreplass, der elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. 16 prosent er fortsatt i utdanning, mens nærmere 22 prosent er utenfor både arbeid og utdanning.

Innlandet er det fylket som har lavest andel nyutdannede fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, henholdsvis 4,8 prosent i gamle Hedmark og 4,5 prosent i gamle Oppland.

– I kombinasjon med høy innsøking til yrkesfaglig utdanning i videregående skole i Innlandet og relativt god tilgang på læreplasser setter det oss i en unik situasjon, hvor vi har mulighet til å sikre sysselsetting av faglærte og samtidig svare opp arbeidsmarkedets etterspørsel til faglært arbeidskraft, sier Jørn Olav Bekkelund.

Les hele saken på nettsidene til Innlandet fylkeskommune.