Norge trenger et nasjonalt senter for yrkesfag

Illustrasjonsbilde - Nasjonalt senter for yrkesfag

– Vi trenger å etablere et overordnet nasjonalt kompetansesenter for yrkesfagene, slik som andre europeiske land har, skriver Amram Hadida, klubbleder Aker Solutions Stord i en kommentarartikkel i avisen Sunnhordland.

Amran Hadida mener at yrkesutdanningen i Norge utvikles tilfeldig og fragmentert fra bransje til bransje.

– Dette gir dårlig dimensjonering, og lite strategisk og langsiktig utvikling. En løsning kunne vært å etablere et overordnet nasjonalt kompetansesenter for yrkesfagene, slik som andre europeiske land har, som kan drive FoU i samarbeid med partene, skriver han i en kommentarartikkel i avisen Sunnhordland.

– Vi må sikre en god kvalitet i opplæringen – både det som skjer i skolen og bedriften – og så må vi etterutdanne og omstille voksne som står i jobb. Dette trenger koordinert og systematisk innsats. Vi har ikke noe organ som kan ta en slik rolle i dag. Et nasjonalt senter for yrkesfag kunne fylle en slik rolle.

Mener Tyskland har en god løsning

Amram Hadida mener det tyske Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) kunne være en god modell. Dette er et nasjonalt, statlig finansiert organ, som blant annet jobber med:

  • Forvaltningen av de ulike yrkene
  • Problemstillinger knyttet til praksis og opplæring
  • Forskning på fag- og yrkesopplæring
  • Internasjonalisering i yrkesfagene
  • Yrkesfaglige overganger i utdanningssystemet
  • Yrkesopplæring, metoder og modeller (eks. bedriftsopplæring)
  • Spørsmål knyttet til teknologi, digitalisering og utviklingstrekk i arbeidslivet
  • Yrkesfaglig videreutdanning
  • Statistikk, analyse mv.