Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Fortsatt for lav andel jenter innen yrkesfag

Under 40 prosent av elevene i yrkesfaglig opplæring i Norge er kvinner. Det plasseres oss blant landene med mest kjønnsdeling i Europa, ifølge en rapport.

Tallene for videregående opplæring gjelder 2019 og kommer fram i den årlige rapporten Education at a Glance 2021, opplyser Statistisk sentralbyrå.

I OECD-landene var kvinneandelen i gjennomsnitt 45 prosent.

Av de nordiske landene var det kun Island som hadde en lavere andel kvinner i yrkesfaglig videregående opplæring enn i Norge. Der var 33 prosent kvinner dette året. Øverst ligger Finland, med en kvinneandel på 54 prosent.

– En ripe i lakken

– Vi i Norge liker å omtale oss som det mest likestilte landet i verden.  Vi får derfor en ripe i lakken når OECD sine tall viser at vi langt på vei er dårligst i klassen. Ikke er bare er andelen jenter alt for lav i yrkesfagene generelt, men det er også store forskjeller mellom de ulike fagfeltene, sier daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad.

– For eksempel er kun 8% av elevene innen elektro, bygg og anlegg og mekaniske fag jenter. Det vitner om at vi i Norge fortsatt følger tradisjonelle kjønnsroller når vi velger utdannelse.  Det er med andre ord fortsatt en stor jobb å gjøre fremover.

– Heldigvis finnes det lyspunkter

– Skal Norge kunne rekruttere nok fagarbeidere fremover må jenter i langt større grad finne yrkesfag spennende og se på det som en naturlig karrierevei. Heldigvis finnes det mange lyspunkter. Et eksempel på dette er innen Teknologifag, det som tidligere het TIP. Her har det vært en 85% økning av jenter på vg1 i perioden 2017-2021. Dette skyldes både at bransjene selv er god til å fremheve rollemodeller og har målrettede rekrutteringstiltak.